Nhà thờ Hồi Giáo Nhật Bản

22 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Fukuoka Prefecture, Fukuoka

Nhật Bản, Tokyo, Toshima

Website: http://www.islam.or.jp

Nhật Bản, Kumamoto Prefecture, Kumamoto

Nhật Bản, Tokyo, Setagaya

Nhật Bản, Tokyo, Taitō

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, Kanazawa

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kobe

Nhật Bản, Tokyo, Katsushika

Nhật Bản

Nhật Bản, Miyagi Prefecture, Sendai

Website: http://www.iccsendai.org

Mệnh giá: sunni

Nhật Bản, Tokyo

Điện thoại: 03-3404-6622

Website: http://aii-t.org

Mệnh giá: sunni

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Atsugi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kobe

Nhật Bản, Fukuoka Prefecture, Fukuoka

Điện thoại: +81926417022

Website: http://www.fukuokamasjid.org/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Nhật Bản, Osaka Prefecture, Thành phố Ōsaka

Website: http://osakamasjid.info/

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Nhật Bản, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\