Nhà thờ Hồi Giáo Romania

21 đối tượng
bộ lọc

Romania, Tulcea, Babadag

Romania, Constanza, Constanța, Bulevardul Tomis, 41

Romania, Bucharest, Strada Constantin Manescu, 4

Romania, Constanza, Mangalia

Romania, Constanza, Constanța

Romania, Constanza, Techirghiol

Romania, Constanza, Osmancea, village

Romania, Constanza, Palazu Mare, village

Romania, Constanza, Topraisar, village

Romania, Constanza, Agigea, village

Romania, Constanza, Constanța, Strada Maior Sofran, 11

Romania, Iași, Strada Morilor, 20

Romania, Constanza, Constanța, Strada Farului, 22A

Romania, Constanza, Eforie Sud

Romania, Constanza, Eforie Nord

Romania, Constanza, Constanța, Strada Adrian Radulescu, 1

Điện thoại: 0241/611.390

Giờ mở cửa: Apr-Sep 9:00-18:00

Romania, Constanza, Medgidia

Romania, Tulcea, Isaccea

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Romania, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\