Nhà thờ Hồi Giáo Đài Loan

9 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Đài Bắc, Xin Sheng Nan Lu Er Duan , 62

Đài Loan, Taichung, 向心里, village, Da Dun Nan Lu , 457

Điện thoại: +886-4-2473-2383

Đài Loan

Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan, Đài Bắc, Xin Hai Lu Yi Duan 25Xiang , 3

Điện thoại: +886-2-2367-5421

Đài Loan, Đài Nam, Zhong Hua Dong Lu San Duan 77Xiang 34Nong , 12

Đài Loan

Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan, Taoyuan, Bát Đức, Long Dong Lu , 216

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Đài Loan, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\