Nhà thờ Hồi Giáo Tajikistan

94 đối tượng
bộ lọc

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Sughd Region, Istarawshan

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Qalai Khumb

Mệnh giá: sunni

Tajikistan

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Mệnh giá: sunni

Tajikistan

Điện thoại: +992938748181

Mệnh giá: sunni

Giờ mở cửa: 24/7

Tajikistan, Dushanbe

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Sughd Region, Ayny

Mệnh giá: sunni

Giờ mở cửa: 24/7

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Dushanbe

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Tajikistan, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\