Nhà thờ Hồi Giáo Trung Quốc

251 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Tân Cương, Ürümqi

Trung Quốc, Tân Cương, Ürümqi

Trung Quốc, Tân Cương, Ürümqi

Trung Quốc, Tân Cương, Ürümqi

Trung Quốc, Tân Cương, Ürümqi

Trung Quốc, Liêu Ninh, Thẩm Dương

Trung Quốc, Phúc Kiến, Hạ Môn

Trung Quốc, Tân Cương, Ürümqi

Trung Quốc, Cam Túc, Lâm Hạ

Mệnh giá: sunni

Trung Quốc, Vân Nam, Côn Minh

Trung Quốc, Vân Nam, Sajiawan, village

Trung Quốc, Cam Túc, Lan Châu

Trung Quốc, Shaanxi, Hưng Bình

Mệnh giá: sunni

Trung Quốc, Cam Túc, Lan Châu

Trung Quốc, Cam Túc, Lâm Hạ

Mệnh giá: sunni

Trung Quốc, Quảng Tây, Nam Ninh, Xin Hua Jie , 25

Trung Quốc, Cam Túc, Lan Châu, Ma Tan Zhong Jie , 926

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Trung Quốc, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\