Nhà thờ Hồi Giáo Damantan tại Sénégal, Damantan, village

Sénégal, Damantan, village, GPS: 12.997,-13.4027

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Damantan tại địa chỉ: Sénégal, Damantan, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Damantan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Kounkané

Giờ mở cửa: 24/7

Sénégal, Sabi, village

Gambia, División Upper River, Song Kunda, village

Gambia, División Upper River, Song Kunda, village

Gambia, División Upper River, Song Kunda, village

Sénégal, Medina Gounass