Nhà thờ Hồi Giáo Diaka Mouride tại Sénégal, Kayemor, village

Sénégal, Kayemor, village, GPS: 13.7707,-15.5853

Mệnh giá: sunni

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Diaka Mouride tại địa chỉ: Sénégal, Kayemor, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Diaka Mouride hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Kayemor, village

Gambia, División Lower River, Toniataba, village

Mệnh giá: sunni

Sénégal, Kayemor, village

Mệnh giá: sunni

Gambia, División Central River, Balanghar Kerr Nderi, village

Sénégal, Dinguiraye, village

Mệnh giá: sunni

Gambia, División Central River, Kerr Aldi, village