Nhà thờ Hồi Giáo Џамија tại Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Kochani

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Kochani, GPS: 41.9244,22.4102

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Џамија tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Kochani / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Џамија hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Northeastern Region, Kumanovo

Cộng hòa Macedonia, Southeastern Region, Strumica

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Delchevo

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Veles

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Shtip