Nhà thờ Hồi Giáo Mosque Center tại Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Zhirovnica, village

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Zhirovnica, village, GPS: 41.6738,20.586

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Mosque Center tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Zhirovnica, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Mosque Center hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Radomirë, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Vojnikë, village

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Gostivar

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Zhirovnica, village

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Zhirovnica, village

Mệnh giá: sunni

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Debreshe, village

Mệnh giá: sunni