Nhà thờ Hồi Giáo Grand Mosqué de Nianghal tại Sénégal, Nianghal, village

Sénégal, Nianghal, village, GPS: 14.6215,-17.1589

Điện thoại: 776300137

Mệnh giá: Musulman

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Grand Mosqué de Nianghal tại địa chỉ: Sénégal, Nianghal, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Grand Mosqué de Nianghal hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Nianghal, village

Điện thoại: 774040948

Mệnh giá: Musulman

Sénégal, Nianghal, village

Mệnh giá: autre

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 24/7

Sénégal, Nianghal, village

Điện thoại: 774957932

Mệnh giá: autre

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 24/7

Sénégal, Nianghal, village

Điện thoại: 771629780

Mệnh giá: autre

Sénégal, Nianghal, village

Điện thoại: 771629780

Mệnh giá: autre

Sénégal, Nianghal, village

Mệnh giá: autre