Nhà thờ Hồi Giáo Grande Mosquée de Keur Madiabel tại Sénégal, Keur Madiabel

Sénégal, Keur Madiabel, GPS: 13.8463,-16.0555

Mệnh giá: sunni

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Grande Mosquée de Keur Madiabel tại địa chỉ: Sénégal, Keur Madiabel / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Grande Mosquée de Keur Madiabel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Kaolack

Sénégal, Kaolack

Sénégal, Dinguiraye, village

Mệnh giá: sunni

Sénégal, Kawil, village

Gambia, División North Bank, Torroba, village

Mệnh giá: sunni