Nhà thờ Hồi Giáo 海老名マスジド tại Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Atsugi

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Atsugi, GPS: 35.4641,139.3829

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo 海老名マスジド tại địa chỉ: Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Atsugi / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo 海老名マスジド hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Tokyo, Setagaya

Nhật Bản, Tokyo

Điện thoại: 03-3404-6622

Website: http://aii-t.org

Mệnh giá: sunni

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Yokohama

Nhật Bản, Tokyo, Shibuya

Điện thoại: 03-5790-0760

Website: http://www.tokyocamii.org/

Nhật Bản, Tokyo, Ōta