Nhà thờ Hồi Giáo Al Hakkim at-Termizi mausoleum tại Uzbekistan, Surxondaryo Region, Termez

Uzbekistan, Surxondaryo Region, Termez, GPS: 37.2659,67.1891

Mệnh giá: sunni

Giờ mở cửa: sunrise-sunset

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Al Hakkim at-Termizi mausoleum tại địa chỉ: Uzbekistan, Surxondaryo Region, Termez / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Al Hakkim at-Termizi mausoleum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Uzbekistan, Surxondaryo Region, Termez

Mệnh giá: sunni

Giờ mở cửa: sunrise-sunset

Uzbekistan

Mệnh giá: sunni

Uzbekistan, Surxondaryo Region, Termez

Uzbekistan, Surxondaryo Region, Termez

Mệnh giá: sunni

Uzbekistan, Surxondaryo Region, Termez

Mệnh giá: sunni

Uzbekistan, Surxondaryo Region, Termez

Mệnh giá: sunni