Nhà thờ Hồi Giáo Hazrat Anis Bin Malik Masque tại Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village, GPS: 34.4326,70.4348

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Hazrat Anis Bin Malik Masque tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Hazrat Anis Bin Malik Masque hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 1, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Mệnh giá: sunni