Nhà thờ Hồi Giáo Kumamoto Masjid and Islamic Center tại Nhật Bản, Kumamoto Prefecture, Kumamoto

Nhật Bản, Kumamoto Prefecture, Kumamoto, GPS: 32.8145,130.7311

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Kumamoto Masjid and Islamic Center tại địa chỉ: Nhật Bản, Kumamoto Prefecture, Kumamoto / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Kumamoto Masjid and Islamic Center hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Fukuoka Prefecture, Fukuoka

Nhật Bản, Fukuoka Prefecture, Fukuoka

Điện thoại: +81926417022

Website: http://www.fukuokamasjid.org/

Hỗ trợ xe lăn: Yes