Nhà thờ Hồi Giáo المسجد الكبير tại Algérie, El Oued, Oum Touyour, village

Algérie, El Oued, Oum Touyour, village, GPS: 34.1524,5.8334

Mệnh giá: sunni

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo المسجد الكبير tại địa chỉ: Algérie, El Oued, Oum Touyour, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo المسجد الكبير hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Algérie, El Oued, El M'Ghair

Algérie, El Oued, Oum Touyour, village

Mệnh giá: sunni

Algérie, El Oued, El M'Ghair

Algérie, Biskra, Sidi Okba

Mệnh giá: sunni

Algérie, Biskra, Ras El Djadr, village

Algérie, El Oued, El M'Ghair