Nhà thờ Hồi Giáo Maje Mosque tại Nigeria, Oyo, Majekobaje Estate, village

Nigeria, Oyo, Majekobaje Estate, village, GPS: 7.446,4.0306

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Maje Mosque tại địa chỉ: Nigeria, Oyo, Majekobaje Estate, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Maje Mosque hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nigeria, Oyo, Ibadan

Mệnh giá: sunni

Nigeria, Oyo, Akobo

Nigeria, Oyo, Ibadan

Nigeria, Oyo, Oluwa, village

Nigeria, Oyo, Ibadan

Giờ mở cửa: 24/7