Nhà thờ Hồi Giáo Majid Mohamed Mahmoud Al Fadil مسجد محمد محمود الفاضل tại Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina, GPS: 24.4804,39.5947

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Majid Mohamed Mahmoud Al Fadil مسجد محمد محمود الفاضل tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Majid Mohamed Mahmoud Al Fadil مسجد محمد محمود الفاضل hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Mệnh giá: sunni

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Mệnh giá: sunni

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina

Ả Rập Saudi, Al Madinah Region, Medina