Nhà thờ Hồi Giáo Masdjid Nabawi tại Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo, GPS: 5.8334,-55.1467

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Masdjid Nabawi tại địa chỉ: Suriname, Paramaribo / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Masdjid Nabawi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Mệnh giá: ahmadiyya

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo, Gonggrijpstraat, 192