Nhà thờ Hồi Giáo Masjid Abou Bakr El Siddik tại Algérie, Souk Ahras, Oum El Adhaïm District

Algérie, Souk Ahras, Oum El Adhaïm District, GPS: 36.0302,7.6028

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Masjid Abou Bakr El Siddik tại địa chỉ: Algérie, Souk Ahras, Oum El Adhaïm District / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Masjid Abou Bakr El Siddik hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Souk Ahras, Oum El Adhaïm District

Algérie, Souk Ahras, Sedrata

Algérie, Souk Ahras, Sedrata

Algérie, Souk Ahras, Sedrata

Mệnh giá: sunni

Algérie, Souk Ahras, Oum El Adhaïm District

Algérie, Souk Ahras, Sedrata

Mệnh giá: sunni