Nhà thờ Hồi Giáo Masjid Al Taleb Baba Sassi tại Algérie, Ouargla, Touggourt

Algérie, Ouargla, Touggourt, GPS: 33.1069,6.0695

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Masjid Al Taleb Baba Sassi tại địa chỉ: Algérie, Ouargla, Touggourt / 90103 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Masjid Al Taleb Baba Sassi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Objects nearby

Algérie, Ouargla, Touggourt

Algérie, Ouargla, Touggourt

Mệnh giá: sunni

Algérie, Ouargla, Touggourt

Mệnh giá: sunni

Algérie, Ouargla, Touggourt

Algérie, Ouargla, Touggourt

Mệnh giá: sunni