Nhà thờ Hồi Giáo Mosque tại Afghanistan, Nangarhar, Cochyan Kali, village

Afghanistan, Nangarhar, Cochyan Kali, village, GPS: 34.3709,70.3146

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Mosque tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Cochyan Kali, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Mosque hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Shekh Mesri khargoti, village

Afghanistan, Nangarhar, Shekh Mesri khargoti, village

Afghanistan, Nangarhar, Sultanpur

Afghanistan, Nangarhar, Cochyan Kali, village

Afghanistan, Nangarhar, Bala Sultan Poor, village

Afghanistan, Nangarhar, Mayghan, village