Nhà thờ Hồi Giáo Mosque tại Gambia, División North Bank, Njaba Kunda, village

Gambia, División North Bank, Njaba Kunda, village, GPS: 13.5541,-15.9128

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Mosque tại địa chỉ: Gambia, División North Bank, Njaba Kunda, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Mosque hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Gambia, División Lower River, Toniataba, village

Mệnh giá: sunni

Gambia, División Lower River, Bumari, village

Sénégal, Keur Madiabel

Mệnh giá: sunni

Gambia

Mệnh giá: sunni

Sénégal, Dinguiraye, village

Mệnh giá: sunni

Gambia, División North Bank, Torroba, village

Mệnh giá: sunni