Nhà thờ Hồi Giáo Mosque tại Gambia, División Western, Mariama Kunda, village

Gambia, División Western, Mariama Kunda, village, GPS: 13.3669,-16.7284

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Mosque tại địa chỉ: Gambia, División Western, Mariama Kunda, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Mosque hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Gambia, División Western, Mariama Kunda, village

Gambia, División Western, Bartukunku, village

Gambia, División Western, Mariama Kunda, village

Gambia, División Western, Sukuta

Mệnh giá: sunni

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Mệnh giá: ahmmadiya