Nhà thờ Hồi Giáo Mosquée Anas ibn Malek tại Algérie, Khenchela, Ouled Rechache

Algérie, Khenchela, Ouled Rechache, GPS: 35.2969,7.3577

Mệnh giá: sunni

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Mosquée Anas ibn Malek tại địa chỉ: Algérie, Khenchela, Ouled Rechache / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Mosquée Anas ibn Malek hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Khenchela, Ouled Rechache

Algérie, Khenchela, Ouled Rechache

Algérie, Khenchela, Ouled Rechache

Algérie, Khenchela, El Mahmal

Mệnh giá: sunni

Algérie, Khenchela, Aïn Ras El Ma, village

Mệnh giá: sunni