Nhà thờ Hồi Giáo Mosquée Safa tại Djibouti, Balbala

Djibouti, Balbala, GPS: 11.5649,43.1155

Mệnh giá: sunni

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-20:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Mosquée Safa tại địa chỉ: Djibouti, Balbala / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Mosquée Safa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Djibouti, Balbala

Mệnh giá: sunni

Djibouti, Balbala

Mệnh giá: sunni

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-20:00

Djibouti, Balbala

Mệnh giá: sunni

Djibouti, Balbala

Djibouti, Balbala