Nhà thờ Hồi Giáo مسجد الحي الجديد tại Algérie, Ouargla, Blidet Amor

Algérie, Ouargla, Blidet Amor, GPS: 32.9478,5.9759

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo مسجد الحي الجديد tại địa chỉ: Algérie, Ouargla, Blidet Amor / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo مسجد الحي الجديد hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Algérie, Ouargla, Blidet Amor

Algérie, Ouargla, Blidet Amor

Algérie, Ouargla, Temacine

Mệnh giá: sunni

Algérie, Ouargla, Blidet Amor

Algérie, Ouargla, Blidet Amor

Algérie, Ouargla, Blidet Amor