Nhà thờ Hồi Giáo Khamis Mosque tại Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs

Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs, GPS: 26.2082,50.5483

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Khamis Mosque tại địa chỉ: Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Khamis Mosque hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs

Mệnh giá: shia

Bahrain, Southern Governorate, Isa Town

Mệnh giá: shia

Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs

Điện thoại: 33317321

Bahrain, Southern Governorate, Isa Town

Mệnh giá: shia