Nhà thờ Hồi Giáo Al-Kowkab Mosque tại Bahrain, Southern Governorate, Isa Town

Bahrain, Southern Governorate, Isa Town, GPS: 26.1829,50.5531

Mệnh giá: shia

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Al-Kowkab Mosque tại địa chỉ: Bahrain, Southern Governorate, Isa Town / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Al-Kowkab Mosque hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Bahrain, Capital Governorate, Manama

Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs

Mệnh giá: shia

Bahrain, Southern Governorate, Isa Town

Mệnh giá: shia

Bahrain, Capital Governorate, Jid Hafs

Bahrain, Southern Governorate, Isa Town

Mệnh giá: shia