Nhà thờ Hồi Giáo مسجد عمر أبن الخطاب tại Algérie, Djelfa, Beni Yagoub

Algérie, Djelfa, Beni Yagoub, GPS: 34.4682,2.7894

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo مسجد عمر أبن الخطاب tại địa chỉ: Algérie, Djelfa, Beni Yagoub / 89340 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo مسجد عمر أبن الخطاب hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Objects nearby

Algérie, Djelfa, Charef

Algérie, Djelfa, Douis, village

Mệnh giá: sunni

Algérie, Djelfa, Douis, village

Mệnh giá: sunni

Algérie, Djelfa, Douis, village

Mệnh giá: sunni

Algérie, Djelfa, Douis, village

Mệnh giá: sunni