Nhà thờ Hồi Giáo Ок Масжид tại Uzbekistan, Tashkent Region, Bekabad

Uzbekistan, Tashkent Region, Bekabad, GPS: 40.2221,69.2729

Mệnh giá: sunni

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Ок Масжид tại địa chỉ: Uzbekistan, Tashkent Region, Bekabad / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Ок Масжид hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Mệnh giá: sunni

Uzbekistan, Tashkent Region, Zafar, village

Mệnh giá: sunni

Uzbekistan, Tashkent Region, Zafar, village

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Mệnh giá: sunni