Nhà thờ Hồi Giáo Sadar Tartiboel Islam tại Suriname, Nickerie, Nieuw Nickerie

Suriname, Nickerie, Nieuw Nickerie, GPS: 5.9443,-57.027

Mệnh giá: sunni

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Sadar Tartiboel Islam tại địa chỉ: Suriname, Nickerie, Nieuw Nickerie / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Sadar Tartiboel Islam hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Guyana, East Berbice-Corentyne, Number 78 Eliza and Mary, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 70 or Massiah, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 74 Village, village

Guyana

Giờ mở cửa: Mo-Fr 06:00-24:00,06:00-24:00;Sa 06:00-24:00;PH open

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 74 Village, village

Guyana, East Berbice-Corentyne, No. 70 or Massiah, village

Mệnh giá: sunni