Nhà thờ Hồi Giáo Tankong Kunda Mosque tại Gambia, División Central River, Tankong Kunda, village

Gambia, División Central River, Tankong Kunda, village, GPS: 13.5018,-14.6507

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Tankong Kunda Mosque tại địa chỉ: Gambia, División Central River, Tankong Kunda, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Tankong Kunda Mosque hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Koumpentoum

Mệnh giá: sunni

Gambia, División Central River, Changai, village

Gambia, División Central River, Sinchu Alhagi, village

Mệnh giá: sunni

Gambia, División Central River, Njoben, village

Gambia, División Central River, Dobbo, village

Sénégal, Velingara Koto, village

Mệnh giá: sunni