Nhà thờ Hồi Giáo Tokyo Camii tại Nhật Bản, Tokyo, Setagaya

Nhật Bản, Tokyo, Setagaya, GPS: 35.6682,139.6765

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Tokyo Camii tại địa chỉ: Nhật Bản, Tokyo, Setagaya / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Tokyo Camii hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Tokyo, Toshima

Website: http://www.islam.or.jp

Nhật Bản, Tokyo, Taitō

Nhật Bản, Tokyo

Điện thoại: 03-3404-6622

Website: http://aii-t.org

Mệnh giá: sunni

Nhật Bản, Tokyo, Shibuya

Điện thoại: 03-5790-0760

Website: http://www.tokyocamii.org/

Nhật Bản, Tokyo, Ōta