Nhà thờ Hồi Giáo Xhami tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0588,19.5059

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Xhami tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Xhami hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or bảo tàng\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 38

Mệnh giá: Myftinia Shkoder

Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 40

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 40

Website: http://www.flickr.com/

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited