Chùa hoặc nhà thờ 白龙观 tại Trung Quốc, Giang Tô, 横山桥镇

Trung Quốc, Giang Tô, 横山桥镇, GPS: 31.7706,120.1036

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đền 白龙观 tại địa chỉ: Trung Quốc, Giang Tô, 横山桥镇 / 2762 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đền 白龙观 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Giang Tô, Vô Tích

Trung Quốc, Giang Tô, Vô Tích

Trung Quốc, Giang Tô, Thường Châu

Trung Quốc, Giang Tô, Như Cao

Trung Quốc, Giang Tô, 西阳

Trung Quốc, Giang Tô, Tô Châu