Chùa và nhà thờ Nhật Bản

10 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Hiratsuka

Nhật Bản, Saitama, Tsurugashima

Nhật Bản, Tokyo

Website: http://www.maso.jp/

Nhật Bản, Saitama, Tsurugashima

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kobe

Nhật Bản, Saitama, Tsurugashima

Nhật Bản, Saitama, Tsurugashima

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Kobe

Nhật Bản, Tokyo, Musashino

Nhật Bản, Saitama, Tsurugashima

Bạn có muốn đến thăm tất cả các cơ sở tôn giáo khác nhau tại tại Nhật Bản? Có lẽ bạn muốn đến nghe giảng ở một số cơ sở? Bạn có đang tìm kiếm một nơi tôn thờ gần nhà? Vậy thì bạn nên thử tìm trong danh mục của chúng tôi sử dụng biểu mẫu tìm kiếm tiện lợi. Nó liệt kê tất cả các cơ sở tôn giáo nổi tiếng cũng như ít được biết đến thuộc mọi truyền thống tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới.\