Chùa và nhà thờ Đài Loan

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Đài Bắc, Dominikanska, 61

Đài Loan, Đài Nam, Zhongshe, village

Đài Loan, Thái Bảo

Đài Loan, Rua Bernardo Albuquerque, 33-1

Đài Loan, Đài Nam, Quy Nhân

Đài Loan, Đài Nam, Hậu Bích

Đài Loan

Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan, Sankuaicuo, village

Đài Loan, Tân Bắc

Điện thoại: +886-2-86766199

Đài Loan, Taoyuan, Đào Viên

Đài Loan, Taoyuan, Đào Viên

Đài Loan, Taihe, village

Đài Loan, Cao Hùng, Shanwei, village

Đài Loan, La Đông

Đài Loan, Shizhangli, village

Đài Loan, Đài Nam, 蔦松, village

Bạn có muốn đến thăm tất cả các cơ sở tôn giáo khác nhau tại tại Đài Loan? Có lẽ bạn muốn đến nghe giảng ở một số cơ sở? Bạn có đang tìm kiếm một nơi tôn thờ gần nhà? Vậy thì bạn nên thử tìm trong danh mục của chúng tôi sử dụng biểu mẫu tìm kiếm tiện lợi. Nó liệt kê tất cả các cơ sở tôn giáo nổi tiếng cũng như ít được biết đến thuộc mọi truyền thống tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới.\