Chùa và nhà thờ Trung Quốc

467 đối tượng
bộ lọc

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Sa Điền

Trung Quốc, Sheung Wun Yiu, village

Trung Quốc

Trung Quốc, Hồ Bắc, Wudangshan

Trung Quốc, Chiết Giang, Nam Tầm

Trung Quốc, Đông Dũng

Trung Quốc, Kowloon

Trung Quốc, Stanley, village

Trung Quốc, Hồng Kông

Mệnh giá: taoist

Trung Quốc, Hồ Nam, Nanyue

Trung Quốc

Trung Quốc, Vân Nam, Shalong

Trung Quốc, Hồng Kông

Trung Quốc, Kowloon

Trung Quốc

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Trung Quốc

Trung Quốc, Phúc Kiến, 宏路街道

Bạn có muốn đến thăm tất cả các cơ sở tôn giáo khác nhau tại tại Trung Quốc? Có lẽ bạn muốn đến nghe giảng ở một số cơ sở? Bạn có đang tìm kiếm một nơi tôn thờ gần nhà? Vậy thì bạn nên thử tìm trong danh mục của chúng tôi sử dụng biểu mẫu tìm kiếm tiện lợi. Nó liệt kê tất cả các cơ sở tôn giáo nổi tiếng cũng như ít được biết đến thuộc mọi truyền thống tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới.\