Lâu đài Ermir's Home tại Albania, Southern Albania, Lushnjë, Shetitorja e Stadiumit, 202

Albania, Southern Albania, Lushnjë, Shetitorja e Stadiumit, 202, GPS: 40.9367,19.7137

Điện thoại: 0694454111

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: lâu đài Ermir's Home tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Lushnjë, Shetitorja e Stadiumit, 202 / 32493 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến lâu đài Ermir's Home hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Objects nearby

Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Vilë-Ballaj, village

Albania, Southern Albania, Bistrovicë, village

Albania, Varosh, village

Albania, Central Albania, Varosh, village

Albania, Central Albania, Dorëz, village