Lâu đài Apartamento tại Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, GPS: 41.399,2.1565

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: lâu đài Apartamento tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona / 35340 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến lâu đài Apartamento hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Passeig de Picasso, 1

Điện thoại: +34 932562200

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: http://guia.barcelona.cat/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona