Lâu đài trong thành phố Barcelona, Tây Ban Nha

9 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: http://ajuntament.barcelona.cat/

Giờ mở cửa: su-mo 10:00-20:00

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: http://guia.barcelona.cat/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Passeig de Picasso, 1

Điện thoại: +34 932562200

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Bạn có muốn đi tham quan lịch sử của những lâu đài cổ xưa tại tại Barcelona (Catalonia), Tây Ban Nha? Có thể bạn quan tâm đến việc mua các bất động sản sang trọng vùng ngoại ô? Nếu vậy, bạn sẽ muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị một cơ sở dữ liệu đầy ấn tượng gồm các lâu đài trên khắp thế giới, bao gồm các vị trí có tầm quan trọng về kiến thức và lịch sử cũng như các bất động sản đang được chào bán.\