Lâu đài Jersey

12 đối tượng
bộ lọc

Jersey, St. Saviour, village

Jersey, Trinity, village

Jersey, St. John, village

Jersey, St Aubin, village

Jersey, Saint Helier

Jersey, Saint Helier

Jersey, Gorey, village

Website: https://www.jerseyheritage.org/

Giờ mở cửa: Nov-Dec, Feb Mo 10:00-16:00, Fr-Su 10:00-16:00; Jan Sa-Su 10:00-16:00; Mar-Oct Mo-Su 10:00-18:00; "approximate dates!"

Jersey, Saint Helier

Website: https://www.jerseyheritage.org/

Giờ mở cửa: Apr-Oct 10:00-17:30; "(approximate dates)"

Jersey, St. Saviour, village

Jersey, Saint Helier

Jersey, Gorey, village

Bạn có muốn đi tham quan lịch sử của những lâu đài cổ xưa tại tại Jersey? Có thể bạn quan tâm đến việc mua các bất động sản sang trọng vùng ngoại ô? Nếu vậy, bạn sẽ muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị một cơ sở dữ liệu đầy ấn tượng gồm các lâu đài trên khắp thế giới, bao gồm các vị trí có tầm quan trọng về kiến thức và lịch sử cũng như các bất động sản đang được chào bán.\