Lâu đài Síp

27 đối tượng
bộ lọc

Síp

Síp, Nicosia

Síp, Nicosia

Síp, Kolossi, village

Điện thoại: +35725934907

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:30-17:00

Síp, Kyrenia

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-20:00

Síp, Limassol, San Pedro, 11

Síp, Limassol, Corsair Road, 11

Síp, Nicosia

Síp, Nicosia

Síp, Nicosia

Síp

Síp, Nicosia

Síp, Dali

Síp, Kaplıca, village

Bạn có muốn đi tham quan lịch sử của những lâu đài cổ xưa tại tại Síp? Có thể bạn quan tâm đến việc mua các bất động sản sang trọng vùng ngoại ô? Nếu vậy, bạn sẽ muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị một cơ sở dữ liệu đầy ấn tượng gồm các lâu đài trên khắp thế giới, bao gồm các vị trí có tầm quan trọng về kiến thức và lịch sử cũng như các bất động sản đang được chào bán.\