Lâu đài Latvia

45 đối tượng
bộ lọc

Latvia, Zemgale, Bauska

Latvia, Courland, Tukums

Latvia, Courland, Tukums

Latvia, Latgale, Kraslava

Latvia, Vidzeme, Sigulda

Latvia, Zemgale, Jekabpils, Rigas iela, 216B

Website: http://jekabpilsmuzejs.lv/

Latvia, Vidzeme, Valmiera

Latvia, Vidzeme, Vecpiebalga, village

Latvia, Zemgale, Auce, Akademijas iela, 11

Website: http://www.vecauce.lv

Latvia, Courland, Zūras, village

Latvia, Latgale, Daugavpils

Latvia, Vidzeme, Sigulda

Latvia, Vidzeme, Straupe, village

Latvia, Vidzeme, Riga

Latvia, Courland, Vadakste, village

Latvia, Courland, Ventspils

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn có muốn đi tham quan lịch sử của những lâu đài cổ xưa tại tại Latvia? Có thể bạn quan tâm đến việc mua các bất động sản sang trọng vùng ngoại ô? Nếu vậy, bạn sẽ muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị một cơ sở dữ liệu đầy ấn tượng gồm các lâu đài trên khắp thế giới, bao gồm các vị trí có tầm quan trọng về kiến thức và lịch sử cũng như các bất động sản đang được chào bán.\