Lâu đài Yemen

27 đối tượng
bộ lọc

Yemen, Al Bayda' Governorate, Zahir, village

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Al Bayda' Governorate, Al Rubat, village

Yemen, Sanʿaʾ Governorate, Haz, village

Yemen, Sa'dah Governorate, Sa'dah

Yemen, Sa'dah Governorate, Sa'dah

Yemen, Ta'izz Governorate, Al Huzayz, village

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Al Mahwit Governorate, Mahdah, village

Yemen, Hadhramaut, Shihr

Yemen, Sa'dah Governorate, Sa'dah

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, صنعاء, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Dhamar Governorate, Dhamar

Yemen, ‘Adan Governorate, Aden

Bạn có muốn đi tham quan lịch sử của những lâu đài cổ xưa tại tại Yemen? Có thể bạn quan tâm đến việc mua các bất động sản sang trọng vùng ngoại ô? Nếu vậy, bạn sẽ muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị một cơ sở dữ liệu đầy ấn tượng gồm các lâu đài trên khắp thế giới, bao gồm các vị trí có tầm quan trọng về kiến thức và lịch sử cũng như các bất động sản đang được chào bán.\