Lâu đài Oman

69 đối tượng
bộ lọc

Oman, Ash Sharqiyah, Sunaysilah, village

Oman, Al Batinah South, Barka

Oman, Muscat, Rumais, village

Oman, Ad Dhahirah, Maqniyat, village

Oman, Ash Sharqiyah, Mudayrib, village

Oman, Muscat, Kalbuh, village

Oman, Ash Sharqiyah, Balad Bani Bu Hassan, village

Oman, Ad Dakhiliyah, Daghali, village

Oman, Muscat, Muttrah

Oman, Ad Dakhiliyah, Bidbid

Oman, Al Batinah South, Barka, Oman

Oman, Al Batinah South, Barka, Oman

Oman, Al Batinah South, Barka, Oman

Oman, Ad Dhahirah, Ibri

Oman, Al Batinah South, Barka, Oman

Oman, Al Batinah South, Barka

Oman, Al Batinah South, Barka, Oman

Oman, Ad Dakhiliyah, Al Ulya, village

Bạn có muốn đi tham quan lịch sử của những lâu đài cổ xưa tại tại Oman? Có thể bạn quan tâm đến việc mua các bất động sản sang trọng vùng ngoại ô? Nếu vậy, bạn sẽ muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị một cơ sở dữ liệu đầy ấn tượng gồm các lâu đài trên khắp thế giới, bao gồm các vị trí có tầm quan trọng về kiến thức và lịch sử cũng như các bất động sản đang được chào bán.\