Lâu đài Romania

191 đối tượng
bộ lọc

Romania, Alba, Alba Iulia

Romania, Brașov

Romania, Covasna, Arcuș, village

Romania, Prahova, Busteni, Strada Zamorei, 1

Điện thoại: +40 244 320 510

Website: http://www.cantacuzinocastle.com/

Giờ mở cửa: Mo-Th 10:00-19:00; Fr-Su 10:00-20:00

Romania, Cluj, Corneni, village

Romania, Hunedoara, Brănișca, village

Romania, Cluj, Moldovenești, village

Romania, Mureș, Brâncovenești, village

Romania, Cluj, Mănăstirea, village

Romania, Covasna, Zăbala, village

Romania, Mureș, Cornești, village

Romania, Mureș, Glodeni, village

Romania, Hunedoara, Boița, village

Romania, Hunedoara, Geoagiu

Romania, Hunedoara, Costești-Deal, village

Romania, Hunedoara, Târsa, village

Romania, Caraș-Severin, Fârliug, village

Bạn có muốn đi tham quan lịch sử của những lâu đài cổ xưa tại tại Romania? Có thể bạn quan tâm đến việc mua các bất động sản sang trọng vùng ngoại ô? Nếu vậy, bạn sẽ muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị một cơ sở dữ liệu đầy ấn tượng gồm các lâu đài trên khắp thế giới, bao gồm các vị trí có tầm quan trọng về kiến thức và lịch sử cũng như các bất động sản đang được chào bán.\