Lâu đài Ermir's Home tại Albania, Southern Albania, Lushnjë, Shetitorja e Stadiumit, 202

Albania, Southern Albania, Lushnjë, Shetitorja e Stadiumit, 202, GPS: 40.9367,19.7137

Điện thoại: 0694454111

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: lâu đài Ermir's Home tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Lushnjë, Shetitorja e Stadiumit, 202 / 35340 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến lâu đài Ermir's Home hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Vilë-Ballaj, village

Albania, Central Albania, Varosh, village

Albania, Tirana

Albania, Varosh, village

Albania, Southern Albania, Bistrovicë, village

Albania, Central Albania, Dorëz, village