Lâu đài 黄庄桥 tại Trung Quốc, Hà Nam, 蔡庄镇

Trung Quốc, Hà Nam, 蔡庄镇, GPS: 34.3061,114.1513

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: lâu đài 黄庄桥 tại địa chỉ: Trung Quốc, Hà Nam, 蔡庄镇 / 35340 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến lâu đài 黄庄桥 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hà Nam, 郑坡村, village

Trung Quốc, Hà Nam, 泥张村, village

Trung Quốc, Hà Nam, 蔡庄镇

Trung Quốc, Hà Nam, 蔡庄镇

Trung Quốc, Hà Nam, 寨角王村, village